Skapa “Flow”

Film 1: Flow

Film 2: Övning hur du kan komma in i flow medvetet. Jag visar på tennisbanan men försök att vara kreativ och hitta sätt för att göra "studs och träff" på din idrottsarena.

Färdig och fortsätt  
Diskussion

0 kommentarer