Tränar med kvalitet - “deliberate practice”.

Färdig och fortsätt