Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! Add an Attitude (som tillhandahålls av Tänktik), har som syfte att utveckla personers prestationer främst genom den mentala aspekten. Add an Attitude erbjuder denna workshop till dig, med förbehåll för följande användarvillkor, som kan komma att uppdateras av oss från tid till annan utan meddelande till dig. 2. TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN ANVÄNDNING Deltagaren får inte använda Add an Attitudes material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Tänktik. Vid köp av Add an Attitude för privatpersoner är deltagandet personligt och flera personer får inte dela på samma inloggning. Vid köp av företags eller föreningstjänsten, då får företaget eller föreningen dela ut länkar till sina anställda/medlemmar. Deltagaren ansvarar också för de handlingar som görs under deltagarens konto. Om deltagaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna kommit utomstående till del skall deltagaren omgående se till att byta lösenord. 4. TILLGÄNGLIGHET Add an Attitude är normalt tillgänglig via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten är inte alltid övervakad, alternativt övervakad genom jour. Tänktik kan således ej garantera att Tjänsterna är fria från avbrott, fel eller störningar. 5. RÄTTELSE AV FEL Add an Attitude skall åtgärda fel eller brister på ett sätt Add an Attitude finner lämpligt. Add an Attitude har rätt att stänga webbsajten och tjänsterna på denna för underhållsarbete eller uppgradering. 6. PRISER Deltagare erlägger en avgift för Add an Attitude. Avgiften gäller endast för denna workshop. Företag och Idrottsklubbar har möjlighet att köpa ett paketpris, och därefter distribuera ut workshoppen till sina medlemmar. 8. BETALNING Kortbetalning Kortbetalning hanteras av teachable.com för att garantera snabb och säker betalning. 9. STUDERINGSTID Workshopen finns tillgänglig på teachable.com minst ett (1) år räknat från första dag för Besökarens betalning till teachable.com. Workshopen förnyas därefter automatiskt (utan extra kostnad) med tolv (12) månader i taget, så länge Tänktik använder teachable.com. 10. ANVÄNDNING AV MATERIAL Deltagaren får ladda ned och kopiera samtliga ljud- och pdf-filer i Add an Attitude. Deltagaren får använda dessa filer för sin personliga utveckling . Om deltagaren vill använda dessa filer, eller någon av videoföreläsningarna, i annat syfte måste sdeltagaren först ha erhållit skriftligt tillåtelse från [email protected]. 11. REKLAMATION Deltagren skall, för att få tillbaka avgiften för Add an Attitude, reklamera skriftligen till [email protected] inom 14 dagar. 12. PERSONUPPGIFTER Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att registrera dig för Add an Attitude godkänner du att Tänktik lagrar de uppgifter du lämnat i syfte att användas för de tjänster Tänktik och dess samarbetspartners erbjuder. Tänktik behandlar deltagarnas personuppgifter för att administrera workshoppen och ge deltagaren erbjudanden om nya produkter och tjänster. Genom att acceptera dessa villkor lämnar deltagaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits. 13. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST Svensk rätt skall tillämpas på dessa villkor och Parternas avtalsförhållande. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans. Copyright 2016 Tänktik